Bel direct: +31 412 690 690

Privacybeleid

Ingangsdatum 17 mei 2018

Introductie

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik maken van bezoekersinformatie die via deze website door MobiCoach B.V. verzameld of verwerkt wordt. Indien u als bezoeker besluit om u te registeren dan wel informatie achter te laten via deze website, dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze website bevat links naar andere websites, waarvoor een afwijkend privacybeleid kan gelden. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u gebruik maken van het contactformulier. Ook indien u van mening bent dat onvoldoende met uw belangen rekening is gehouden, kunt u het contactformulier gebruiken.

Informatieverzameling

Om gebruik te kunnen maken van deze website hoeft u als bezoeker geen persoonlijke informatie in te vullen. Deze website verzamelt slechts tot personen herleidbare (persoonlijke) informatie die expliciet en vrijwillig door de bezoekers is achter gelaten. Normaliter heeft MobiCoach B.V. geen behoefte aan gevoelige informatie over bezoekers (zoals gegevens die betrekking hebben op ras of etniciteit, geloofsovertuiging, strafrechtelijke informatie, informatie over de fysieke of mentale gezondheid of de seksuele geaardheid). Indien dit toch noodzakelijk is, zullen wij de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker vragen voor de verzameling en het gebruik van dergelijke informatie.

Cookies en web beacons

Voor een goede werking van deze website en om een verbeterde navigatie te kunnen faciliteren, kunnen wij of onze service providers gebruik maken van zogenaamde cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker) of web beacons (dit zijn elektronische plaatjes die het de website mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies), zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. De meeste webbrowsers bieden aan individuele gebruikers de mogelijkheid om het gebruik van deze instrumenten uit te schakelen. In bepaalde situaties kan dit tot gevolg hebben dat bezoekers bepaalde delen van de website niet kunnen benaderen, als cookies zijn uitgeschakeld door de webbrowser.

Gebruik van informatie

Persoonlijke informatie ingegeven op deze website wordt slechts voor een beperkt aantal doeleinden gebruikt. Dat kan bijvoorbeeld zijn, wanneer u zich aanmeldt voor het verkrijgen van informatie, wanneer u ons verzoekt om contact op te nemen of wanneer u zich aanmeldt voor een lezing of evenement. In dat geval kunnen wij de informatie die u op de website heeft achtergelaten gebruiken om voor terugkoppeling. Bovendien kan de informatie worden gebruikt voor verschillende aan de website gerelateerde taken, zoals het analyseren van het bezoekgedrag. Wij zorgen ervoor dat onze marketingactiviteiten voldoen aan de vereisten die daaraan door de toepasselijke wet- en regelgeving worden gesteld en voeren procedures om de noodzakelijke toestemming te verkrijgen, voordat wij u op enigerlei wijze informatie toesturen. U kunt ons te allen tijde verzoeken om te stoppen met de verzending van e-mails of andere communicatie die wordt gegenereerd in reactie op uw registratie op onze website.

Openbaarmaking van informatie aan derde partijen

Informatie die betrekking heeft op bezoekers kan worden verstrekt aan service providers die deze informatie voor ons analyseren en verwerken. Het is niet gebruikelijk dat we deze informatie delen met derden, tenzij dit bij de verzameling bekend is gemaakt. 

Informatiebeveiliging

Op deze website zijn algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging van toepassing, teneinde door bezoekers via onze website verstrekte informatie te beschermen. 

Wijzigingen in de privacyverklaring

MobiCoach B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen. Indien de privacyverklaring wordt gewijzigd, wordt de ingangsdatum bovenaan deze pagina aangepast. 

Vragen van bezoekers

Indien u vragen heeft met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien van de bescherming van uw privacy bij het gebruik van deze website, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier

Schuiven naar boven